Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

 Esafety

Rydym ni yn Ysgol Gynradd Brynaman yma i'ch helpu i gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein. Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth isod a rydym yn eich cynghori'n gryf eich bod yn ymweld â rhai o'r gwefannau a thrafod y materion gyda'ch plant. Mae'n bwysig ein bod yn dilyn y rheolau hyn bob amser yn yr ysgol ac yn y cartref.

360 1360

FIDEO E-DDIOGELWCH 5-7  OED

 

 

FIDEO E-DDIOGELWCH 8-11 OED 

 Pc Kev yn sgwrsio gyda rhieni a staff ar gadw plant yn ddiogel ar y we

IMG 0339

Diwrnod E-ddiogelwch

E-ddiogelwch ar draws yr ysgol

Meithrin a Derbyn

Stranger Danger

 

 

 

 Smarti'r pengwin

  

Blwyddyn 1 a 2 

Gwefannau diogel/nid yn ddiogel

Anfon e-bost

IMG 2069

 

Dilyn y trywydd digidol 

IMG 3361

 

Blwyddyn 3 a 4 

Cadw'n ddiogel ar-lein - PC Tristan

Cyfrinair diogel

IMG 0898

Sgorau P.E.G.I

 PEGI

 

Gwybodaeth Personol 

 

Blwyddyn 5 a 6

 Kahoot

Blwyddyn 6 yn adolygu eu gwybodaeth ar e-ddiogelwch wrth gwenud cwis Kahoot

IMG 0442

 

 

Cyfrinair Cryf 

IMG 0443

 

Rap Spam

RAP 1

 

RAP 2

RAP 3

 

 Rheolau cyfathrebu ar-lein

 

Seibr-fwlio

 

 

Social Networking Social Networking 2

 

 

Canllawiau i rieni 'Facebook'           Canllawiau i rieni 'Instagram'

Facebook                             Instagram

 

Canllawiau i rieni  'Snapchat'          Canllawiau i rieni 'WhatsApp'

Snapchat                            Whatsapp

 

Yik Yak Information for Parents     I-pad safety guide for Parents

 

 Yik Yak         Ipad

 

 

 

Gwefannau defnyddiol

 http://www.saferinternet.org.uk/advice-and-resources/parents-and-carers

Brilliant starting place for parents and children on app and web safety.

http://www.schoolbeat.org/cy/rhieni/

Useful website for parents and children on being safe in general.

http://hwb.wales.gov.uk/pages/eSafety-Resources

Useful links to many education e-safety websites.

http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/share-aware/

NSPCC website on social network safety with children.

https://www.thinkuknow.co.uk/parents/

Protecting your children online.

https://www.commonsensemedia.org/

 

 

Esafety 2